dag

De olika kategorierna samlade i menyn Teman ovan är sorterade utifrån de allra vanligaste funderingarna som vi får in och/eller genomgående teman i svarstexterna. Under kategorin Dag samlas alla texter som handlar om vardagliga ting och frågeställningar, såsom hushållning, ekonomi och levnadssätt.


natt

Temat Natt innefattar djupare frågor angående existensen och vår plats på jorden. Texterna kan också handla om oro, självvärde, hemligheter, det undermedvetna och drömmar. Sådant som håller en vaken om natten.


hjärta

Kropp, känslighet och kärlek.


sanning

Dessa texter gör anspråk på att veta något.


samhälle

Texter i den här kategorin berör politiska frågor, natur, stad och samhällsorganisation.