#33: Varför är uttrycket "dra på trissor" en liknelse för förvåning? - anonym

 

Här tar min kunskap slut och jag måste googla, jag googlar trissor, jag googlar trissa. Jag läser att synonymer till det sistnämnda är: rulle, litet hjul, rund skiva, cylinder, att man istället för att säga dra på trissor kan säga dra åt skogen, håll i mig, verkligen. Utanför mitt fönster tas en byggnadsställning ner, eleverna går hem från skolan, två har tjocktröja på sig och jag tänker att de måste svettas. I min lägenhet är det lika varmt som ute, jag känner det när jag sticker ut handen genom köksfönstret. Mitt hus är gjort av sten men nu har det varit hett så länge att värmen tagit sig igenom väggarna. Det är en märklig känsla att sticka ut handen genom fönstret och se hur den byter miljö men inte känna förändringen.