#12: Skal jeg elske en anden for at elske mig selv, 
eller skal jeg elske mig selv for at elske en anden? - anonyma
 

jag kan inte se att du inte är jag
jag kan inte se
det är tidigt
eller tiden stängs av

ditt öga
som jag öppnar
ifrån mig

du finns
i

jag finns
i ögat
som vrids bort

det rofyllda tomrum
som skriver:

gör det något alls
var kärleken är