#2: är anton kär i mig? - anonym


Kära anonym,

Du ska ha tack för din fråga! Som jag ska svara på genom att gå rakt på sak: ja,
det är ganska sannolikt att Anton är kär i dig, eller att hen kommer att bli det. Det
finns lite olika förklaringar till detta.

Först och främst hade du inte skrivit och ställt den här frågan om det var helt
orealistiskt att det fanns känslor från Antons sida. Du har nog märkt eller sett eller
luktat någonting, och jag tror inte att du har fel. Det är viktigt att lita på sin intuition.

Sedan ska man ju tänka på att det finns över 37 000 människor i Sverige med
namnet Anton och ännu flera i utlandet, jag har dock inte lyckats hitta de exakta
siffrorna. Men även detta ökar sannolikheten för att Anton är kär i dig.

Man kan också se lite på vad historien har att säga om Anton. Den förste kände
bäraren av namnet var en general som styrde Romarriket och blev kär i Cleopatra.
De förälskade sig lidelsefullt och begick självmord tillsammans, Shakespeare har
beskrivit detta i en av sina tragedier. Anton verkar alltså vara passionerad, vilket ökar
sannolikheten för att kärlek uppstår.

Allt kommer att bli bra för dig!